Del av spårområdet utanför järnvägsstationen i Jönköping.

Text på baksida: "Jönköping".

Text på medföljande dokument: "8:e bandistriktet", "Kto -N".

Order this image

Share to