Järnvägsövergång utanför Fågelsta station.

Text på baksida: "Fågelsta".

Text på medföljande dokument: "3:e bansektionen", "My -Mdm".

Order this image

Share to