• Vikt för spänning av kontaktledning.
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

Vikt för spänning av kontaktledning.

Order this image

Share to