Till vänster spår till Nordströms linbanor, till höger spår till Enköpings hamn och hamnen.

Text på baksida: "Ep. hamnsspåret".

Text på omslag: †SWB (Ep-Kp)†.

Order this image

Share to