Järnvägsövergång vid Byavägen.

Text på omslag: "Äsperöd-Svenstorp", "Byavägen", "57+063", "11/57".

Text på medföljande dokument: "28 bs", "E-Y".

Order this image

Share to