F d stationsskrivare vid UGJ. Foto nr 6 av 6 som från början visade 10 st uppsagda stationsskrivare vid UGJ. De kvarlevande har därefter träffats vart 10:e år. Samma datum och samm...

Order this image

Share to