Torvbrikettfabriken "Rivne Torv".

Text på framsida: "1994-09-28 Ukraina Smuga", "Torv brikettfabriken 'Rivne Torv'".

Order this image

Share to