Lokomotor ЭСУ-2А-879 fyller på kylarvatten.

Text på framsida: "1994-09-28 Ukraina ö Smyga Rivne Torv", "Uppehåll, vattenpåfyllning".

Order this image

Share to