Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Bt 303 på Grängesbergs malmbangård.

Text på baksida: "TGOJ Bt 303 Ggm 1959".

Text på omslag: "Ellok".

Order this image

Share to