Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar, TGOJ V 801 med malmtåg på Grängesbergs malmbangård.

Text på baksida: "Jan. 1963 Växellok på Grängesbergs malmbangård".

Text på kuvert: "Grängesberg C".

Text på omslag: "Gg - Stäb".

Order this image

Share to