Bånghammar stations där Bånghammar - Klotens Järnväg, BKJ anslöt till Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ.

Order this image

Share to