• Lastning av växel till Statens Järnvägar, SJ Sklps 85-74-474 9 004-9, specialvagn för växlar, med hjullastare.
    Photo: Möller, Björn / Järnvägsmuseet

Lastning av växel till Statens Järnvägar, SJ Sklps 85-74-474 9 004-9, specialvagn för växlar, med hjullastare.

Text på omslag: "TGOJ AB", "Va Aa".

Text på medföljande dokument: "Foton vid produktion av vagnar på AÄ, Et 97-06".

Order this image

Share to