• Järnvägsbro över Björnhytteån på linjen mellan Grängesberg och Blötberget.
    Photo: Fotograf okänd, / Järnvägsmuseet

Järnvägsbro över Björnhytteån på linjen mellan Grängesberg och Blötberget.

Text på baksida: "412 Björnhytteån (från norr)".

Text på kuvert: "412 Björnhytteån".

Text på omslag: "TGOJ Fotografier ej specifierade bl a stationer porträtt".

Add a comment or suggest edits

Order this image

Share to