• Efter att år 1959 flyttat från tält in i en buss fick denna familj till jul 1963 flytta in i en villa i Vårgårda. Texten till bilden uppger att tolv av de blivande grannarna under sommaren protesterade hos länsstyrelsen  mot beslutet - de påstod att deras hus skulle sjunka i värde om romer fick flytta in i området. Kommunfullmäktige bestämde att avstyrka besluten och villan byggdes av arbetsmarknadsstyrelsen. Efter en lång debatt under 150-talet gällande romers svåra levnadsförhållanden beslöts att kommuner från och med mars 1960 hade möjlighet att rekvirera statsbidrag för kostnader i samband med romers bosättning. Processen blev dock utdragen och det tog flera år innan fast bostad kunde erbjudas till alla svenska romer.
    Photo: Ericsson, Sven / Romska Kulturcentret i Malmö

Efter att år 1959 flyttat från tält in i en buss fick denna familj till jul 1963 flytta in i en villa i Vårgårda. Texten till bilden uppger att tolv av de blivande grannarna under ...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to