• En bostadsvagn och lastbilar är parkerade vid en rastplats utanför Värnamo år 1968. Texten till bilden lyder: "Ännu en natt har de fyra familjerna tillbringat på rastplatsen utanför Värnamo. Deras problem med en riktig uppställningsplats löstes inte på tisdagen. Myndigheterna i Värnamo är inte speciellt intresserade av att härbärgera dem. Socialchefen Åke Svensson till Expressen: Vi har bara en uppställningsplats där vi skulle kunna ta emot dem och där är det upptaget av ett 15-tal andra". Romer och resande har historiskt utsatts för hård diskriminering. År 1885 stiftades en lag i Sverige som gjorde det olagligt att vara arbetslös, egendomslös eller kringvandrande. Samtidigt började kommunerna under 1900-talets första årtionden att utfärda vistelseförbud, lägerslagningsförbud och näringsförbud för romer och resande. Efter att svenska romer erkändes som medborgare år 1952 uppstod debatt kring gruppens svåra levnadsförhållanden. En statlig utredning genomfördes under 1954-1956 där en av slutsatserna blev att fast bostad var nyckeln till att lyckas med skolgång och arbetsliv. Från och med mars 1960 hade kommuner möjlighet att rekvirera statsbidrag för kostnader i samband med romers bosättning. Det lokala motståndet var dock stort ochet tog flera år innan fast bostad kunde erbjudas till alla svenska romer, vilket denna bild vittnar om.
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

En bostadsvagn och lastbilar är parkerade vid en rastplats utanför Värnamo år 1968. Texten till bilden lyder: "Ännu en natt har de fyra familjerna tillbringat på rastplatsen utanfö...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to