"Bruksgatan i Höganäs där Gunnar Lundh är född" Bilar, cyklister och fotgängare på en gata med villabebyggelse år 1952.

1 comment

  • Bruksgatan Höganäs, där fotografen Gunnar Lund är född

Share to