• General Henrik Lange, Överste Birger Ehnrot och Överste/överstelöjtnant Björn Enwall
    Photo: Okänd / Museum för rörligt kustartilleri

Inspektion under KFÖ

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to