• Här syns ett romskt sällskap som slagit läger i en grässlänt. Bilden är troligtvis tagen kring sekelskiftet 1900, men platsen är okänd. Vid 1800-talets slut började romer från Sydeuropa i högre grad att resa runt i hela Europa för att idka handel och arbeta med hantverk. På 1860-talet avskaffades slaveriet av romer i Valakiet (ung. dagens Rumänien och Moldavien). De förslavade romerna talade valakisk romani, främst lovari, kelderash och tjurari. Efter slaveriets avskaffande sökte sig många av de befriade till resten av Europa, men även till Amerika, Asien och Australien. Denna folkvandring sägs ha pågått fram till första världskriget. I Sverige kom den dock att begränsas till följd av inreseförbudet för romer som infördes år 1914. Efter ankomsten av valakiska romer till Sverige börjar majoritetssamhället göra skillnad på skandoromer och valakiska romer. De föregående kommer då att kallas ”tattare” medan de senare kommer att kallas ”zigenare”. Tidigare användes dessa benämningar synonymt. Dessa epitet uppfattas idag som kränkande. Efter att Sverige år 2000 anslöt sig till Europarådets konvention om skydd för nationella minoriteter, så börjar ättlingar till de valakiska romerna att kallas för "svenska romer" medan ättlingar till skandoromer övergripande betecknas som ”resande”.
    Photo: Lind, Per / Romska Kulturcentret i Malmö

Här syns ett romskt sällskap som slagit läger i en grässlänt. Bilden är troligtvis tagen kring sekelskiftet 1900, men platsen är okänd. Vid 1800-talets slut började romer från Syde...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to