Flygfoto över Ölmstads kyrka i Jönköpings kommun. Nr R 625.

2 comments

  • Foto taget från öster mot väster. I förgrunden folkskolan med uthus. Uppåt i bild Klockaregården från 1750-1760-talet och dess två flyglar. Byggnaden till vänster om kyrkan är prästbostaden. Till vänster kyrkstallarna. Röda huset till höger om vägen är Kyrkängen.

    Ljust hus till vänster gamla soldattorpet Tokeryd, Hellstorp, med ladugården högre upp. Högst upp i bild en av norrgårdarna i Tokeryds by.

  • Tack för din kommentar och att du ville hjälpa oss förbättra informationen i Jönköpings läns museums databas

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to