• Bortforsling av lekakulor från järnvägsspåret i Grängesberg av Gösta Andersson med arbetskamrat.
    Photo: Järnvägsmuseet

Bortforsling av lekakulor från järnvägsspåret i Grängesberg av Gösta Andersson med arbetskamrat.

Text på kuvert: "ARBETSPLATS OLIKA MOTIV".

Text på omslag: "TGOJ - Fotografier ej spec, bl. a. stationer porträtt".

Order this image

Share to