• AB Svenska Godscentraler, ASG:s transportchef Jan Nyberg vid container.
    Photo: Järnvägsmuseet

AB Svenska Godscentraler, ASG:s transportchef Jan Nyberg vid container.

Text på omslag: "TGOJ - Fotografier ej spec. bl a stationer porträtt".

Källa: Konduktörsposten personaltidning för TGOJ. 2/1979 - person.

Order this image

Share to