Ostkustbanan, OKB U 20 på järnvägsbro över Selångersån på linjen mellan Sundsvall V och Selånger.

Text på baksida: "OKB lok no 20 med gruståg på Selångerbron 1927".

Order this image

Share to