En grupp bilder på huset vid Trädgårdsgatan 16. I gatuplan fanns då Nyman & Jonssons tryckeri och bokbinderi (samma firma är kvar i huset 2019) samt Denkerts Elektrolindningar AB. ...

Add a comment or suggest edits

Select the images you want to order

Share to