• Representanter från kommunen och Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ går, den 1 december 1987 på den nya vägen som byggts vid Skölkärr och bort mot Bälgvikens stationshus, från vänster: Bo Aldurén, Nina Jarlbäck och Stig Nilsson.
    Photo: Andersson, Kjell / Järnvägsmuseet

Representanter från kommunen och Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ går, den 1 december 1987 på den nya vägen som byggts vid Skölkärr och bort mot Bälgvike...

Text på baksida: "KP 3/87".

Text på omslag: "TGOJ-Konduktörsposten", "3/87".

Konduktörsposten personaltidning för TGOJ, 3/1987 - ort, årtal, personer i bild.

Order this image

Share to