• Representanter från Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ och kommunen går den 1 december 1987 över den obevakade övergången vid Skölkärr innan den stängdes igen och den nya öppnades 500 meter närmare Bälgviken. Närmast i bild ses Nina Jarlbäck, Jan-Erik Andersson, Bo Aldurén och Stig Nilsson.
    Photo: Andersson, Kjell / Järnvägsmuseet

Representanter från Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ och kommunen går den 1 december 1987 över den obevakade övergången vid Skölkärr innan den stängdes i...

Text på baksida: "KP 3/87", "Bälgviken".

Text på omslag: "TGOJ-Konduktörsposten", "3/87".

Konduktörsposten personaltidning för TGOJ, 3/1987 - ort, årtal, personer i bild.

Order this image

Share to