Mia Johansson, Höckgården

Gift med bonden Gustaf Johansson. Barn: Ture, Majken, Elver, Gunvor.

1 comment

 • Valborg Andersson född Bergman på Krusegården vid kyrkan:

  Detta är Mia Johansson på Höckgården, där är hon född. Hon var gift med Gustav Johansson på Höckgården. Deras barn var Thure som bodde vid Saxbergs bilverkstad. Sonen Elver Tog över Höckgården. Nu driver hans son Sture gården. Dotter Majken var gift med bror till Svantes Karin, han hette Dage, samt sist Gunvor som fick tuberkulos och dog ung. Till Höckgården hörde utmarker i Huggarebo. Gustav Johansson och Grotte Sven var bröder. Grotte måste ha varit ett knekt namn långt bakåt. De som kallades för Grotte tyckte det var ett skällsord.

  Ruth och Otto Högemark:

  Ja det såg jag med en gång säger Otto att det är Mia på Höckgården. Jag har henne på foto säger Otto.

  Olle Gustavsson:

  Mia var gift med Gustaf på Höckgården. Det var Mia som kom från Höckgården. Gustaf var bror med Grotte Sven och Johannes var en av bröderna också. Det var Grottarna. Vad de fick namnet Grottte från vet jag inte. Kanske det är ett gammalt soldatnamn. Mia och Gustaf bodde och odlade Höckgården. Deras barn var Thure , Elver, Majken hon var jämgammal med mig, hennes man Dage dog i en bilolycka. Gunvor var yngre än mig, hon fick tuberkulos och dog i unga år. Majken lever ännu nu år 2000. Elver brukade ju gården och bor på Höckgården i undantags stugan. Thure bor i Nossebro. Det fanns ju två ställen bredvid varandra som heter Höckgården. Mia kom från Höckgården till höger, om man kommer från stolpabron över Nossan. Det var finare ställen, stora gårdar. Det var Age som ägde det andra Höckgården. Det är släktingen Bertil Höckefors som nu brukar den gården. Mia och Elvers pojke Sture har nu jordbruket på Höckgården. Höckgården hade mycket utmarker, t.ex Huggarebo där Rune Kvist kommer från, och som min hustrus syster Christina är gift med.

  Irma Winbo

  Gustaf fotografens hustru Anna var piga på Höckgården när hon var ung. Det var ett större ställe som hade flera pigor och drängar. Hon säger att Age på Höckgården var släkt på något vis med Krokarna, med vet inte hur. Han var i alla fall med på släktbilder tagna t.ex när Kristina Nilsson och Rektor Anders Johansson gifter sig.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to