Baksidan på foto föreställande picknick i samband med Arbogautställningen 1935. Handskriven text om vilka personer som är med i gröngräset. Elin Höglund sitter längst till höger. ...

Share to