Exteriör av boningshus, trä, i två våningar. Trappan finns förmodligen i den rundade delen. Till höger ligger en förrådsbyggnad i två våningar, med spröjsade fönster. Äldre kvarte...

Share to