Engelbrektstatyn är avtäckt. Detta skedde i samband med Arbogautställningen och riksdagsjubileet 1935. (Engelbrekt är dock gjord av gips. Originalstatyn fraktades till Arboga senar...

Share to