I Arboga firas 500-årsjubileet av Sveriges första riksdag. Engelbrektstatyn har just avtäckts under närvaro av medlemmar av kungafamiljen och en stor samling allmänhet. Här är de k...

Share to