Kung Gustaf V gör ett kort besök på Arbogautställningen. Han är i staden med anledning av Riksdagens 500-årsjubileum.

Share to