Engelbrektstatyn, i originalutförande, anländer till Arboga på ett lastbilsflak. Två män lossar på repen. En lyftkran och flera män står i beredskap att lyfta ner statyn. Den Enge...

Share to