Den nedre utställningshallen, till Arbogautställningen, är under byggnation. Det är vinter och snö. Planeringen, inför utställningen, började 1933. Utställningen ägde rum två år s...

Share to