Beslut om Arbogautställningen fattas i drätselkammaren. Från vänster: vagnmakare Lindén, Iwar Andersson, okänd, Anders Göransson, okänd och August Jonsson.

Share to