Här byggs Arbogautställningen. Planket leder fram till det som ska bli huvudentrén, i förlängningen av Dragmansgatan. Grusväg. En bil och villor i bakgrunden.

Share to