Gymnastikuppvisning på Sturevallen under Arbogautställningen. En grupp kvinnliga gymnaster står i rad på idrottsplanen. Bortanför dem ses ett tält. I bakgrunden ses bebyggelsen, ti...

Share to