Lantbruksutställningen är ett inslag i Arbogautställningen. Här visas hästar. Flaggorna är hissade.

Share to