Sadelmakarämbetets sigill. Arbogautställningen. Lacksigill. Inramat.

Share to