Avkoppling i Ahllöfsparken/Olof Ahllöfs park nära Arbogautställningen. De har kafferast i förberedelsearbetet inför utställningen. Från vänster: Sven Drakenberg (intendent), Britt...

Share to