Midsommarstången/Majstången reses på Arbogautställningen. Männen använder stegar. Män, kvinnor, pojkar i äppel-knyckar-byxor och flickor i klänningar ser på. Två kvinnor i servitri...

Share to