Publiken strömmar till Arbogautställningen. Obelisken visar reklam, flaggorna är hissade. ett tält lockar. Avfotograferat vykort. Längst ner i vänstra kanten står det "Arboga-Utst...

Share to