Arbogautställningen. Reserverade platser för landshövdigen och stadens styrande. Allmänheten står runt omkring. I bakgrunden ses en karusell och obelisken med reklam.

Share to