Obelisken och salubodar är under byggnation. Snart är det dags för Arbogautställningen! Bräder ligger på marken.

Share to