Festborden är dukade till kungalunchen på riksdagens 500-årsjubileum. Ett tält är uppsatt på Hamntorget.

Share to