Keramiker Ulf Johansson, med elever, på ABF´s kursavslutning

Share to