Arboga Blåsorkester repeterar med musikdirektör Yngve Kjerrgren från I 3 Örebro som instruktör. 1950-talet Männen med tuborna heter Nils Jönsson (till vänster) och Harald "Hammar...

Share to