Arboga Kvarn och Maltfabrik, del av exteriör. Den dekorativa skorstenen syns ovanför gaveln. Magasin i förgrunden. Anläggningen är tagen ur bruk. Det som kom att bli Arboga Kvarn ...

Share to