Baksidan av fotografiet föreställande Arboga Mekaniska Verkstad, Hundraårsjubileum, 1956, baksida_BJ Kartong 11_tif339.tif

Share to