Arboga station, och resecentrum, vid Centrumleden. Ett tåg står inne på perrongen. Utanför byggnaden ligger parkeringsplatser för bilar och hållplatser för bussar. Till vänster a...

Share to