Arboga station vid Centrumleden. Resecentrum. Ett tåg kommer in på perrongen. Utanför järnvägsstationen ligger parkeringsplatser för bilar och hållplatser för bussar. Till vänste...

Share to